Brazylia – poprawa środowiska biznesowego

Zgodnie z informacją otrzymaną od Ambasady Brazylii w Warszawie, w Brazylii nastąpiła znacząca poprawa środowiska biznesowego co jest wynikiem realizowanych w tym kraju w ostatnich latach reform, mających na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców.

fot. Sergio Souza

W najnowszym wydaniu raportu Banku Światowego „Doing Business”, opublikowanym w październiku 2018 (http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf), Brazylia znalazła się o 16 miejsc wyżej w ogólnym rankingu środowiska biznesowego (znajdując się na 109. miejscu) oraz o 33 miejsca w klasyfikacji w podpunkcie dotyczącym handlu transgranicznego (106. pozycja), w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. W raporcie Brazylia zaliczona jest do grupy 46 krajów, w których miało miejsce najwięcej reform poprawiających łatwość biznesu oraz wyszczególniona jako kraj, w którym zaszła największa poprawa wyniku w latach 2017-2018 spośród wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Brazylii uważa, że wspomniane najnowsze wydanie „Doing Business” przynajmniej częściowo odzwierciedla wszelkie działania i inicjatywy, wynikające z wysiłków brazylijskiego rządu wkładanych w poprawę środowiska biznesowego w Brazylii, w szczególności w handlu międzynarodowym.

Poprawa wyniku Brazylii w raporcie Banku Światowego jest z pewnością zasłużona, choć i tak opóźniona, ponieważ przez długi czas autorzy raportu zdawali się nie zauważać mającego miejsce procesu reform i zmian na lepsze. Ministerstwo jest jednak pewne, mając świadomość, że część ze zmian została wdrożona w pełni dopiero w 2018 r., a część nastąpi w 2019 (w szczególności w kwestiach związanych z importem), że pozycja Brazylii, zwłaszcza w podpunkcie „Trading across borders”, będzie stale rosła w kolejnych edycjach „Doing Business”.

Spośród szeregu realizowanych reform, warto szczególnie wspomnieć o:

– utworzeniu COFNAC – krajowego komitetu d.s. ułatwiania handlu, który współpracuje ściśle z sektorem prywatnym oraz zacieśnia współpracę ze służbami celnymi i agencjami sanitarnymi;

– wdrożeniu nowego single-window system, który obejmuje redukcję biurokracji i ilości procedur związanych z handlem zagranicznym;

– wprowadzeniu programu OEA (AOE) – Autoryzowany Operator Gospodarczy  – oraz podpisaniu szeregu umów o wzajemnym uznawaniu przez służby celne oraz prowadzenie negocjacji ponadregionalnych w ramach Mercosur.

Źródło: Dział Promocji Handlu Ambasady Brazylii

Podziel się na:

Czytaj więcej