Inwestycje ESG

Badania potwierdzają, że uwzględnienie kryteriów ESG w strategii przedsiębiorstwa może przynieść pozytywne skutki dotyczące m.in. poprawy wyników finansowych, zwiększenia konkurencyjności czy obniżenia ryzyka operacyjnego. Inwestycje ESG wycenia się na ponad 20 bilionów dolarów – czyli aż jedną czwartą – wszystkich profesjonalnie zarządzanych aktywów na całym świecie. W aktualnej sytuacji to właśnie system finansowy może odegrać znaczącą rolę w budowaniu trwałego ożywienia Ameryki Łacińskiej – podejście ESG jest pomysłem na zminimalizowanie zależności regionu np. od paliw kopalnych pozyskiwanych z innych państw. Zatem, czym jest inwestowanie ESG i w jaki sposób wpływa na globalną gospodarkę? Pomimo braku zdefiniowanego pojęcia ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) zjawisko określane jest jako uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem. Kwestie środowiskowe skupiają się na wpływie zmian klimatu oraz interwencji człowieka w kapitał naturalny. Społeczne – dotyczą praw człowieka, pracy przymusowej dzieci, warunków w miejscu pracy i relacji między kierownictwem
a pracownikiem. Część dotycząca zarządzania skupia się na sposobie kierowania firmami, w szczególności łapownictwie oraz korupcji, wynagrodzeniu kadry kierowniczej czy mobbingu.

IndexAmericas i MILA

Międzynarodowy Bank Rozwoju oraz jego prywatna firma – IDB Invest, utworzyły indeks, który przedstawia 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na giełdzie i działających w Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach. Wskaźnik poza czynnikami ESG obejmuje również miernik rozwoju (łańcuch dostaw, równość płci, praworządność). Dotychczas na liście znalazło się 20 firm z regionu – dwanaście z Brazylii, dwie z Chile i po trzy z Kolumbii oraz Meksyku. Sześć firm widnieje w pierwszej setce corocznie m.in. brazylijska Engie Brasil Energia, chilijska Colbún i meksykańska América Movil.

Podczas gdy IndexAmericas jest ważnym narzędziem umożliwiającym zrozumienie systemu zrównoważonego rozwoju firmy, MILA, czyli umowa o zintegrowanym rynku Ameryki Łacińskiej, jest łącznikiem giełd papierów wartościowych z Chile, Kolumbii, Peru oraz Meksyku. Dokument zezwala inwestorom na zakup aktywów ponad siedmiuset firm za pośrednictwem lokalnych brokerów. Porozumienie umożliwia emitentom dostęp do inwestorów ze wszystkich czterech krajów, których kapitał stanowi 40% PKB regionu. W ramach MILA w październiku 2017 r. uruchomiono indeks Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance śledzący wyniki firm z najwyższymi wynikami Corporate Sustainability Assessment (CSA) w Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru, oferujący inwestorom obiektywny punkt odniesienia dla zarządzania portfelem inwestycyjnym. Początkowo próg osiągnęły tylko 42 firmy, ale liczba ta wzrosła do 56, a łączna kapitalizacja rynkowa wyniosła 226 miliardów dolarów. Chęć dołączenia do listy rośnie.

Przyszłość ESG

Pomimo potencjału, model ESG posiada kilka wad. Głównym problemem jest brak standaryzacji co do rodzaju i sposobu, w jaki wskaźniki ESG zgłaszane są przez firmy.
W rezultacie istnieje mniejsza przejrzystość, niż jest to konieczne, aby dać inwestorom pewność, że firmy, w które inwestują, odpowiadają ich wartościom. Niemniej jednak, według badania Natixis z 2019 r., Ameryka Łacińska posiada największy globalny popyt na inwestycje ESG. Inwestorzy postrzegają tego rodzaju wkład jako nie tylko sposób na dopasowanie wartości, ale także na czerpanie korzyści z lepszych wyników inwestycyjnych. Raport pokazuje, że 51% uważa, że ​​ESG pomaga zmniejszyć ryzyko, a 62% przyznaje, że ​​integracja ESG stanie się standardową praktyką dla wszystkich menedżerów w ciągu pięciu najbliższych lat.

Źródła:

  1. https://www.weforum.org/agenda/2020/07/esg-investing-latin-america-covid-19-era/
  2. https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/10339394/dlaczego-kazda-firma-powinna-zainteresowac-sie-esg.html
  3. https://www.valuewalk.com/2020/07/esg-investing-latin-america/
  4. https://www.etftrends.com/innovative-etfs-channel/esg-investing-is-helping-to-keep-emerging-markets-afloat/
  5. https://perureports.com/latin-american-integrated-market-mila/

Podziel się na:

Czytaj więcej