Jak obecne wydarzenia wpłyną na model biznesowy krajów Ameryki Łacińskiej

Wstęp

Kierownictwa przedsiębiorstw na pytanie, jak radzą sobie w czasach pandemii, zazwyczaj odpowiadają, że ich kluczem do sukcesu jest zdolność do wprowadzania innowacji, kultura skoncentrowana na ludziach, testowanie nowych możliwości oraz ogólnopojęta odporność organizacji na czynniki zewnętrzne. Takie założenia mają pomóc przezwyciężyć ogólnoświatowy kryzys.

Bazując na przebiegu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, postanowiono przeanalizować ich wpływ na działanie przedsiębiorstw. W rezultacie powstał nowy model biznesowy będący punktem wyjścia dla każdego przedsiębiorcy borykającego się z niepewną przyszłością. Model opiera się na siedmiu, głównych filarach, których implementacja ma pozwolić na ponowne płynne prosperowanie firm.

IT oraz cyberbezpieczeństwo

Badania Global Workplace Analytics wskazują, że przed wybuchem pandemii jedynie 3,4% globalnej siły roboczej pracowało w trybie home office przez minimum połowę swojego etatu. Wydaje się, że jednak taka tendencja nie utrzyma się już długo. Posiadanie elastycznego i odpornego środowiska IT, według analizy IBM Latin America, będzie kluczem do zapewnienia ciągłości biznesu i usług – ciągłości, z której problemem zmaga się obecnie wiele przedsiębiorstw. Ponadto, nie mniej ważnym czynnikiem jest cyberbezpieczeństwo. Raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych obrazuje skalę przemysłu cyberprzestępczego.
Jego zyski oscylują w granicach 600 miliardów dolarów rocznie.

Chmura i sztuczna inteligencja

Szacuje się, że w 2025 r. prawie 50% firm w Ameryce Łacińskiej będzie
rozbudowanymi producentami oprogramowań, a ponad 90% nowych aplikacji znajdzie swoje miejsce w tzw. chmurze. Chmura to technologia, która umożliwia elastyczność i najwyższą jakość usług. Co więcej, jest sposobem na pracę w trybie online. Ponadto, upraszcza zarządzanie infrastrukturą IT, oferując optymalizację kosztów.

Według badania przeprowadzonego przez IBM Institute for Business Value (IBV), co najmniej 82% firm na całym świecie rozważa także wprowadzenie sztucznej inteligencji. Dzięki tej technologii do prostych procesów wnoszona jest wartość dodana, a ta usprawnia i wzbogaca obsługę klienta.

Supply Chain

International Data Corporation (IDC) spodziewa się, że do 2023 r. łańcuch
dostaw będzie jednym z kluczowych sektorów rozwoju. Organizacje powinny przygotować się na sytuacje, w których materiały nie będą łatwo dostępne. Poprzez wcześniejsze opracowanie planu przedsiębiorstwa unikną zakłóceń w wydajności łańcucha dostaw. W tym może pomóc m.in. wzmocnienie globalnych sieci – informacje w czasie rzeczywistym umożliwią lepszą zdolność reagowania oraz wzajemną współpracę w ekosystemie organizacji.

Pracownicy oraz środowisko

Żaden proces informatyczno-technologiczny nie przyniesie pozytywnego skutku, jeśli przedsiębiorstwo pozostanie obojętne na potrzeby jego pracowników. Oprócz umożliwiania wykonywania pracy z domu, liderzy firm powinni włożyć swój wkład we wspomożenie instytucji medycznych oraz badaczy w przyspieszeniu procesu walki z koronawirusem. Według Pedro Lopeza Matheu, dyrektora ds. relacji z rządem (argentyńskim), w świecie ogarniętym pandemią potwierdza się rola firm w budowaniu dobrobytu społecznego oraz środowiskowego.

Po zaobserwowaniu rezultatów w postaci poprawy wskaźników zmian klimatu na świecie oraz ujawnieniu się nierówności społecznych w dostępie do zdrowia oraz żywności, strategię zrównoważonego rozwoju należy wdrażać w sposób przekrojowy w modelu, który łączy sukces firm, zdrowie społeczeństwa oraz dobrobyt ludzi.

Wnioski

Model biznesowy krajów Ameryki Łacińskiej będzie bazował przede wszystkim na usprawnieniu technologicznym, bliższym kontakcie z klientem, a także trosce o aspekty społeczne, czyli wyrównywanie szans, ale i szersze zainteresowanie, pogłębiającą się już od dłuższego czasu, tematyką środowiskową. Pomimo tego, że zmagamy się z nieporównywalnym do niczego przedtem kryzysem, paradoksalnie ma on szansę na przeistoczenie się w małe sukcesy.

Rozwój IT czy cybersecurity nie byłby możliwy w tak krótkim czasie, jeśli nie nagła potrzeba jego rozbudowy. Nierówności społeczne, brak dostępu do usług medycznych, nieprzystosowanie warunków pracy, to jedne z wielu przykładów problemów, które z powodu koronawirusa stały się jeszcze bardziej zauważalne. Należy mieć nadzieję, że z tej sytuacji wyjdziemy mądrzejsi o nowe innowacje oraz lepszą integrację globalnego społeczeństwa.

Źródła:

https://www.24horas.cl/economia/7-formas-de-reinventar-los-negocios-en-america-latina-ante-el-covid-19-4170219

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Post-pandemia-cuales-seran-las-prioridades-de-las-empresas-20200525-0006.html

Photo by Scott Graham on Unsplash

Podziel się na:

Czytaj więcej