Przyszłość energii odnawialnej w Republice Dominikańskiej

Dominikana to kraj karaibski, który liczy 10,3 mln mieszkańców i dzieli wyspę Hispaniola z Haiti. Republika Dominikańska cieszyła się w ostatnich latach silnym i jednym z najszybszych w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów wzrostem gospodarczym – średnio 5,3% rocznie w latach 1993-2018. Tempo przyspieszyło do średnio 6,3% rocznie w latach 2014-2018 i 7% w 2018 roku. Z raportu Banku Światowego była to najszybciej rozwijająca się gospodarka Ameryki Łacińskiej i Karaibów w tym pięcioletnim okresie. Taka sytuacja doprowadziła do zmniejszenia się ubóstwa i nierówności, równocześnie pomagając rozwinąć klasę średnią.

Jeśli Republika Dominikańska chce osiągnąć do 2030 r. swój cel statusu kraju o wysokich dochodach musi m.in. poprawić równowagę fiskalną, zbudować kapitał ludzki, promować lepsze otoczenie biznesowe, usprawnić zarządzanie zasobami naturalnymi, zwiększyć odporność na katastrofy oraz czynniki związane z klimatem. Alternatywą na rozwoju państwa może okazać się energia odnawialna.

IRENA

W 2016 r. IRENA (Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej) stworzyła raport, który przedstawił rozmiar potencjału związanego ze zwiększeniem udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Republice Dominikańskiej. Według danych, krajowy udział OZE w samej branży energetycznej mógłby wzrosnąć z 12% aż do 44% do 2030 r. Co więcej, państwo zmniejszyłoby emisję CO2 o 23%, oszczędzając miliony dolarów. Głównymi źródłami pozyskiwania nowoczesnej energii odnawialnej są fotowoltaika słoneczna (PV), siła wiatru i bioenergia.

Energia odnawialna – plan na przyszłość?

Niemiecki ekspert Philipp D. Hauser oraz biznesmen i prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej Republiki Dominikańskiej (EEFEER), Carlos Janáriz Iribarren, są zgodni w opinii dotyczącej tego, iż wkrótce, w przeciągu nadchodzących lat, Dominikana może być bogata w czystą energię dzięki bogactwu oraz jakości jej zasobów naturalnych. Dominikana ma większy niż Niemcy i wiele innych krajów rozwiniętych potencjał do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr, dzięki czemu będzie w stanie przyciągnąć duże inwestycje, które stworzą miejsca pracy i doprowadzą do wzrostu gospodarczego. Hauser podkreślił, że istnieje duża szansa, że kraje takie jak Republika Dominikańska – z dużym potencjałem taniej energii odnawialnej – zastąpią znacznie droższe i zanieczyszczające środowisko importowane paliwa kopalne oraz uzyskają znaczne przepływy inwestycyjne w dziedzinie energii.

Nowe projekty

Krajowa Komisja Energetyczna Republiki Dominikany (CNE) w czerwcu przyznała koncesje na około 100 MW projektów wykorzystujących energię słoneczną i biomasę. CNE zatwierdziło budowę Bayahonda Solar Park (Bayasol) w prowincji Peravia. Lokalna firma Parque Eolico Beata SRL zainwestuje w ten projekt około 60 mln USD (52,9 mln EUR). Druga koncesja na budowę dotyczy elektrociepłowni o mocy 50 MW w prowincji San Pedro de Macoris. Streamline Integrated Energy Corp (SIE) jest firmą odpowiedzialną za jej rozwój. Jednocześnie CNE podpisało z WCG Energy umowę upoważniającą do budowy linii przesyłowej 69 kV, która ułatwi wtłaczanie energii z parku słonecznego zlokalizowanego w regionie Mata de Palma.

Źródła:

  1. https://www.worldbank.org/en/country/dominicanrepublic/overview
  2. https://renewablesnow.com/news/dominican-republic-okays-100-mw-of-renewable-energy-projects-702783/
  3. https://www.aa.com.tr/en/energyterminal/finance/dominican-rep-can-triple-clean-energy-by-2030-irena/5920
  4. https://www.irena.org/publications/2016/Jul/Renewable-Energy-Prospects-Dominican-Republic
  5. https://dominicantoday.com/dr/economy/2020/07/31/experts-ensure-dominican-republic-could-be-rich-in-clean-energy-in-a-short-time/
  6. https://dominicantoday.com/dr/economy/2020/08/01/most-fuel-prices-rise-in-dominican-republic/

Podziel się na:

Czytaj więcej