Polska fotowoltaika w Portugalii – R.Power Renewables

Największy polski deweloper farm fotowoltaicznych, R.Power Renewables, zainwestował w portugalskie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 59 MW. Projekty mają wejść w fazę wykonywania już w przyszłym roku. R.Power Renewables szacuje całkowitą wartość inwestycji na 160 mln zł (35,2 mln euro). Dzięki tej transakcji firma stała się jednym z największych inwestorów w Portugalii. 

Photo by Karsten Würth on Unsplash

Inwestycja na Półwyspie Iberyjskim

Parki fotowoltaiczne stworzone przez polskiego wykonawcę znajdują się w różnych częściach kraju m.in. w dzielnicach: Santarém, Portalegre i Castelo Branco. Łączna moc kontrolowanych przez firmę zakładów fotowoltaicznych w Portugalii osiągnie prawie 70 MWp, co stanowi około 7% wszystkich potencjalnych parków fotowoltaicznych w kraju. Dzięki temu parki będą generowały około 100 GWh energii elektrycznej rocznie, co wystarczy na zaspokojenie zapotrzebowania blisko 30 000 gospodarstw domowych. Prognozowana redukcja emisji CO2 przekracza 21 tysięcy ton rocznie, co odpowiada ilości 16 000 nowych samochodów. 
Oczekuje się, że wszystkie inwestycje osiągną stan gotowości do budowy w 2021 r., a sama budowa rozpocznie się w 2022 r. Wytwarzana przez nie energia będzie sprzedawana na podstawie długoterminowych umów PPA (Power Purchase Agreements) bez korzystania z systemu wsparcia.

Przyszłość w energii odnawialnej

Do 2025 r. energia słoneczna stanie się dominującym źródłem nowej generacji energii w Europie. W ten sposób kontynent umocni swoją pozycję trzeciego co do wielkości rynku energii słonecznej na świecie.
Korzyści z tego źródła dość szybko zauważyli Portugalczycy, w których kraju taki rodzaj energii jest coraz częstszym wyborem i znajduje swoje miejsce w koszyku energetycznym Portugalii. Na koniec 2020 r. zainstalowana moc fotowoltaiczna w kraju wynosiła 1,03 GWp, co stanowiło 3,6% całkowitej produkcji energii. Portugalia zamierza osiągnąć 6,4 GWp całkowitej zainstalowanej mocy słonecznej do 2023 r. i 9 GWp do 2030 r.

Polska na arenie międzynarodowej

Kierując się udanymi aukcjami OZE i hojnym systemem opomiarowania netto dla projektów fotowoltaicznych, Polska mocno ugruntowała swoją pozycję jako rynek, na którym można obserwować wdrażanie fotowoltaiki. Kraj stopniowo limituje pozyskiwanie energii z węgla i aktualnie dąży do wytwarzania jej w 23% ze źródeł odnawialnych. Cel ma być osiągnięty do 2030 roku.
Po roku 2020, w którym Polska zwiększyła ponad dwukrotnie liczbę instalacji fotowoltaicznych rok do roku do 2,2 GW, stowarzyszenie handlowe SolarPower Europe nazwało rynek „najnowszą wschodzącą gwiazdą Europy” i „największą niespodzianką na słonecznej mapie UE”. Wygląda na to, że nasz kraj zrealizuje swój cel instalacji 7,3 GW energii fotowoltaicznej do 2030 r., chociaż był jedynym państwem członkowskim UE, które nie zobowiązało się do neutralności emisyjnej do 2050 r., kiedy w 2019 r. wyznaczono taki cel.

Plany R.Power Renewables

Dla założycieli przedsiębiorstwa Portugalia, z jednym z najwyższych poziomów nasłonecznienia w Europie, jest naturalnym celem podróży. Kraj ten to rynek, który pozwala na budowę zakładów bez żadnych dotacji, dlatego na razie firma nie planuje kończyć swojego rozwoju w tym regionie. Obecnie R.Power Renewables poszukuje nowych inwestycji i rekrutuje na kilka kluczowych stanowisk, a aktualna strategia firmy opiera się nie tylko na pozyskiwaniu i rozwijaniu inwestycji fotowoltaicznych, ale i na budowaniu własnego portfolio farm jako niezależny producent energii.

Aleksandra Chrzęst

Źródła:
https://www.energyglobal.com/solar/01092021/rpower-expands-portuguese-pv-portfolio/
https://renewablesnow.com/news/polands-rpower-buys-59-mwp-solar-project-bundle-in-portugal-752518/

Podziel się na:

Czytaj więcej