Czy Urugwaj oraz Argentyna będą w stanie zacisnąć więzi z Europą?

W zeszłym tygodniu, w Buenos Aires miało miejsce spotkanie ministrów Unii Europejskiej (UE) oraz Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). Argentyna i Urugwaj są kluczowymi partnerami w zbliżaniu Ameryki Łacińskiej do europejskiej unii gospodarczo-gospodarczej.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

UE największym inwestorem w Urugwaju

UE jest zdecydowanie największym inwestorem w Urugwaju posiadając 40% akcji bezpośrednich z inwestycji zagranicznych, a w ostatnich latach inwestycje te gwałtownie wzrosły. Ponad 600 firm z UE działa w kluczowych sektorach: pulpy drzewnej, logistyce, bankowości, telekomunikacji i turystyce. W 2019 roku fińska firma papiernicza UPM rozpoczęła budowę dodatkowej celulozowni oraz nowego specjalistycznego terminalu portowego o wartości 3 mld euro, co czyni ją jedną z największych prywatnych inwestycji w historii Urugwaju.
Jednak jeśli chodzi o handel, Chiny stały się głównym rynkiem eksportowym Urugwaju, a rząd Urugwaju, zmęczony czekaniem na porozumienie UE-Mercosur, zamierza negocjować z Chinami dwustronną umowę o wolnym handlu. 

Urugwaj liderem energii odnawialnej

Urugwaj jest również światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej dzięki stabilnemu i korzystnemu reżimowi inwestycyjnemu. Jego produkcja energii prawie w całości pochodzi ze źródeł odnawialnych (97%), głównie ze względu na duże moce hydroenergetyczne.
Urugwaj zamierza rozwijać produkcję ekologicznego wodoru. Niemiecka firma Enertag ogłosiła niedawno, że zainwestuje 800 mln dolarów w produkcję 15 000 ton zielonego wodoru rocznie. W Urugwaju, a szerzej w Ameryce Łacińskiej, istnieją duże możliwości rozwoju zielonej energii, co umożliwi przyspieszenie zielonej transformacji.

Firmy z UE są obecne w Argentynie od ponad 100 lat

UE ma głębokie więzi gospodarcze z Argentyną – UE jest pierwszym partnerem inwestycyjnym Argentyny i drugim po Chinach partnerem handlowym poza Ameryką Łacińską. Firmy z UE są obecne w Argentynie od dziesięcioleci, niektóre od ponad 100 lat, i posiadają 44% udziałów w inwestycjach zagranicznych w kraju.
Z kolei, podobnie jak w Urugwaju, chińskie inwestycje w Argentynie do tej pory były bardzo ograniczone, skoncentrowane w kilku sektorach (np. wydobycie litu) przy minimalnym zatrudnieniu.

Lit – kluczowy zasób Argentyny

Lit jest kluczowym zasobem dla Argentyny i podstawowym składnikiem akumulatorów pojazdów elektrycznych. Boliwia, Argentyna i Chile tworzą „trójkąt litowy”. Są to trzy wiodące kraje pod względem światowych rezerw litu. Chińskie firmy działają w Argentynie w tym sektorze. Jedynym prowadzonym przez UE projektem litowym w Ameryce Łacińskiej jest francuski projekt ERAMET, który powinien zacząć produkować ponad 20 000 ton litu rocznie od 2023 roku. Na razie Europejski Bank Inwestycyjny nie finansuje działalności wydobywczej ze względu na ochronę środowiska. 
Argentyna ma również istotny potencjał jako eksporter energii – gazu ziemnego oraz energii wiatrowej i słonecznej. Jednak do rozwoju sektor potrzebuje dużych inwestycji, co wymaga stabilnego i godnego zaufania klimatu inwestycyjnego. 

Wpływ aktualnych wydarzeń

Rosyjska wojna agresywna wzmacnia pilną potrzebę wzmocnienia więzi między UE a Ameryką Łacińską w celu zachowania ładu opartego na prawie międzynarodowym, poszanowaniu integralności terytorialnej państw i podstawowych praw człowieka. Europa poszukuje również wiarygodnych partnerów nie tylko w dziedzinie energii czy surowców, ale także w zakresie zaawansowanych technologii oraz przemysłowych łańcuchów, aby wzmocnić odpowiednie autonomie strategiczne. Z pewnością istnieje możliwość zwiększenia handlu i inwestycji między krajami UE i LAC, a zaniedbując zbyt długo Amerykę Łacińską, Unia Europejska nie ma już czasu do stracenia. 

Aleksandra Chrzęst

Źródło: https://www.eeas.europa.eu/eeas/uruguay-and-argentina-key-partners-bring-eu-and-latin-america-closer_en

Podziel się na:

Czytaj więcej