Dekarbonizacja sposobem na tworzenie nowych miejsc pracy?

Wstęp

Badanie przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy
i Międzyamerykański Bank Rozwoju ujawniło, że przejście na gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla może doprowadzić do stworzenia 22,5 mln nowych miejsc pracy w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów do 2030r.

Raport wykazał, że transformacja zlikwiduje 7,5 mln miejsc pracy w sektorach związanych z energią elektryczną wytwarzaną z paliw kopalnych i wydobyciem oraz produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, jednakże w porównaniu z prognozą dotyczącą nowych etatów, w rezultacie przejścia na produkcję skupioną na gospodarce roślinnej, taka wartość pozostaje znikoma. Badanie sugeruje, że dekarbonizacja ma polegać na przejściu z diety bogatej w mięso na dietę opartą na roślinach, przy wyższym poziomie zatrudnienia w zrównoważonym rolnictwie, roślinnej produkcji żywności oraz ekoturystyce. Stabilizacja zmiany klimatu poniżej 2 stopni Celsjusza i jak najbliżej 1,5 stopnia Celsjusza to cele Porozumienia paryskiego z 2015 r., które wymaga od państw osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050 r. Raport sugeruje, że Ameryka Łacińska i Karaiby mogą osiągnąć ten wynik poprzez natychmiastowe działania. M.in. ograniczenie ilości odpadów, powstrzymanie wylesiania, sadzenie drzew, usprawnienie transportu publicznego i stopniowe wycofywania paliw kopalnych, zastępując je odnawialnymi źródłami energii.

Plany wielkich przedsiębiorstw

Według Roberta Marquesa, prezesa giganta kosmetycznego Natura, wzrost finansowy i nacisk na zrównoważony rozwój mogą iść w parze. W czerwcu brazylijskie przedsiębiorstwo przedstawiło plany na następne 10 lat, które obejmują zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2 do zera oraz produkcję opakowań, które będą nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. Co więcej, zarząd firmy ma składać się w 30% z „niedostatecznie” reprezentowanych grup.

Według Richarda Mattisona, dyrektora generalnego Trucost, firmy należącej do S&P Global, która szacuje zagrożenia klimatyczne dla firm, przedsiębiorstwa mogą zrobić trzy rzeczy: ograniczyć podróże służbowe, wprowadzić politykę pracy z domu oraz stworzyć lokalne łańcuchy dostaw. Jego zdaniem, w przypadku wprowadzenia przez sektor usług profesjonalnych polityki pracy z domu przez trzy dni w tygodniu, system transportu pasażerskiego zostanie dostosowany do celów klimatycznych. Ponadto, ograniczenie podróży służbowych o 40% i większe poleganie na rozmowach wideo oznacza, że branża lotnicza byłaby na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych obiecanych w ramach Porozumienia paryskiego z 2015 r.

Przyszłość

Ponad połowa nowych stanowisk pracy to stanowiska o średnich kwalifikacjach (13,5 mln), jedna trzecia o niskich (8 mln), a 1 mln – o wysokich. Zawody wymagające niskich i średnich kwalifikacji byłyby szansą dla znacznej części z 66 mln osób znajdujących się w sytuacji bezrobocia. Co więcej, wielu z tych, którzy stracili pracę, mogłoby wykorzystać swoje umiejętności w nowych branżach po krótkim przekwalifikowaniu lub szkoleniu w miejscu pracy.

Chile i Kostaryka podjęły pierwsze kroki przedstawiając swoją strategię osiągnięcia założeń Porozumienia paryskiego. Peru, Kostaryka, Meksyk i Argentyna są wśród tych krajów, które pracują nad nowymi planami klimatycznymi. Kraje w całym regionie zwiększyły w ostatnich latach inwestycje w czyste branże. Urugwaj, Kolumbia i Meksyk wzmocniły odnawialne źródła energii, a wiele miast Ameryki Łacińskiej wprowadziło elektryczny transport publiczny dzięki importowanym z Chin autobusom.

Źródła:

  1. https://www.forbes.com/sites/daphneewingchow/2020/07/31/a-shift-to-plant-based-diets-would-create-19-million-jobs-in-latin-america–the-caribbean/?fbclid=IwAR2qpV_4NQEwvcKVo3O7bxpl8TFU0Kep7PzEUcyh2P7KTlqkgU68-xkpUk8
  2. https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/zero-emission-economy-will-lead-to-15-million-new-jobs-by-2030-in-latin-america-and-caribbean/?fbclid=IwAR0YkCdOuQFM8mGiaKTAOVWx8qcJ8mWHgavShg27prKThaZiZ-PNHQrfzM8
  3. https://www.cnbc.com/2020/08/10/after-coronavirus-some-ceos-plan-to-prioritize-sustainability.html?fbclid=IwAR1wPdFK25Dhmdfd5b_FVyGdCu6LXM8uPaO4SHUQB9heL16zbK06fMd7Ydk
  4. https://dialogochino.net/en/climate-energy/36802-decarbonisation-brings-job-opportunities-to-latin-america/?fbclid=IwAR0YkCdOuQFM8mGiaKTAOVWx8qcJ8mWHgavShg27prKThaZiZ-PNHQrfzM8

Podziel się na:

Czytaj więcej