Gospodarka Hiszpanii rośnie, by dalej pozostać w ogonie Europy

Gospodarka Hiszpanii rozwinęła się bardziej niż oczekiwano pod koniec ubiegłego roku, co wydaje się być oznaką odporności na wysoką inflację i rosnące koszty finansowania zewnętrznego. Produkt krajowy brutto (PKB) Hiszpanii wzrósł o 0,2% między trzecim a czwartym kwartałem 2022 roku. Tempo wzrostu nie zmieniło się w stosunku do zrewidowanego tempa z poprzednich trzech miesięcy. W porównaniu z czwartym kwartałem rok wcześniej produkcja wzrosła o 2,7% – to lepszy odczyt niż 2,2% prognozowane przez analityków.
Wydatki publiczne napędzały gospodarkę w ostatnim kwartale roku, rekompensując spadek konsumpcji prywatnej i pozwalając Hiszpanii odnotować kolejny, już siódmy kwartał wzrostu.

Photo by Chris Briggs on Unsplash

Gospodarka Hiszpanii

Dane dla Hiszpanii oznaczają, że prawdopodobnie radziła sobie lepiej niż inne duże gospodarki strefy euro. Jednak gospodarka Hiszpanii pozostaje o 1,1% poniżej poziomu sprzed pandemii. W trzecim kwartale PKB strefy euro było już o 2,3% wyższe niż przed pandemią. 
Kwartalny wzrost był w dużej mierze spowodowany wzrostem eksportu netto, ponieważ import spadł o 4,1% , odzwierciedlając wpływ na popyt wysokiej inflacji i rosnących kosztów finansowania zewnętrznego. Konsumpcja gospodarstw domowych spadła o 1,8%, niwelując wzrost z poprzedniego kwartału. Inwestycje również gwałtownie spadły drugi miesiąc z rzędu. Zarówno sektor usług, jak i przemysł odnotowały wzrost, podczas gdy budownictwo się skurczyło. Hiszpania otrzymała już 31 miliardów euro (33,69 miliardów dolarów) z europejskich funduszy naprawczych, które zaczęły napływać do gospodarki w ostatnim kwartale. Hiszpańska gospodarka skurczyła się o 11,3% w 2020 r., kiedy pandemia zamknęła turystykę, a gospodarka nie wróciła jeszcze w pełni do poziomu sprzed Covid-19.

Prognozy rozwoju

Prognozy mówią o ograniczeniu wzrostu na poziomie zaledwie 0,9% przez cały rok, a Hiszpania prawdopodobnie zostanie mocno dotknięta rosnącymi stopami procentowymi, ponieważ wiele kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych jest opartych na zmiennym oprocentowaniu. Powszechnie oczekuje się, że Europejski Bank Centralny ponownie podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu w czwartek. To podniosłoby stopę depozytową do 2,5%, w porównaniu z minus 0,5% w czerwcu ubiegłego roku.

Co dalej z gospodarką Hiszpanii?

Wyższy niż oczekiwano kwartalny wzrost gospodarczy maskuje oznaki słabości. Większość poprawy wynika ze spadku importu, co nigdy nie jest dobrym znakiem. Jestem zaskoczony spadkiem konsumpcji, ponieważ spowolnienie inflacji powinno sugerować większe wydatki
Zgodnie z najnowszymi szacunkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego presja inflacyjna w Hiszpanii, która jest największym po Włoszech beneficjentem środków z Funduszu UE na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utrzyma niski wzrost, a gospodarka prawdopodobnie wzrośnie w tym roku tylko o 1,1%.

Aleksandra Chrzęst

Źródła:

  1. https://www.ft.com/content/8f027c1d-42cd-40d3-ac01-559a1c88e20a
  2. https://www.reuters.com/markets/europe/spains-economy-grew-55-2022-after-faster-than-expected-last-quarter-2023-01-27/
  3. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-27/spanish-economy-grows-more-than-expected-in-boost-for-sanchez

Podziel się na:

Czytaj więcej