Peruwiańskie górnictwo gotowe na szybkie ożywienie gospodarcze

Według Banku Światowego, peruwiański przemysł wydobywczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie. Już teraz górnictwo w Peru powróciło do poziomu produkcji sprzed pandemii dzięki zwiększonemu popytowi. Ponadto ceny metali rosną, a miedź osiągnęła najwyższą wartość od 2011 r.

Photo by Shane McLendon on Unsplash

Górnictwo Peru w statystykach

Peru jest drugim co do wielkości producentem miedzi na świecie, który może odnieść znaczne korzyści z połączenia zwiększonej produkcji lokalnej i rosnących międzynarodowych cen metali. Chociaż oficjalne dane zostaną ogłoszone dopiero w tym miesiącu, najnowsze raporty Banku Światowego szacują, że gospodarka Peru wzrośnie w 2021 r. o 7,6%. Ponadto centralny Bank Rezerw Peru prognozuje, że PKB górnictwa metali wzrośnie w tym roku o 14%. W 2020 r. inwestycje górnicze w Peru wyniosły 4,33 mld dolarów, co stanowi 30% spadek w porównaniu do 2019 r., ale nadal przekraczały wcześniej prognozowane 4,2 mld dolarów.

Projekty

Rząd peruwiański ogłosił, że w 2021 r. rozpocznie budowę siedmiu, a w ciągu najbliższych czterech lat – 13 projektów wydobywczych o łącznej wartości 11,7 mld dolarów. Kraj jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i stabilnych państw regionu, a jego liberalna gospodarka charakteryzuje się bardzo korzystnym klimatem inwestycyjnym. Według oficjalnych danych Ministerstwa Energii i Kopalń (Minem) w ubiegłym roku regiony Ica i Junín otrzymały 23% wszystkich środków inwestycyjnych (odpowiednio 13,5% i 9,5%), W tych dwóch regionach przeprowadzone są, lub będą, takie projekty jak:
– Mina Justa – miedziany projekt odkrywkowy zlokalizowany w regionie Ica.
Szacunkowa inwestycja w projekt to 1,6 mld dolarów. Budowa rozpoczęła się w 2018 roku i ma zakończyć się w pierwszym kwartale tego roku. Działalność komercyjna ma ruszyć już w drugim kwartale. Żywotność kopalni szacuje się na 16 lat.
-Rozszerzenie Toromocho – wiąże się to z rozbudową istniejącego projektu miedziowego w regionie Ica, którego koszt wynosi około 1,36 mld dolarów. Budowa rozpoczęła się w 2018 roku i ma się zakończyć w 2022 roku. Okres
eksploatacji kopalni prognozowany jest na 25 lat.
-Rozszerzenie Shouxin – kopalnia znana również jako Relaves Marcona. Jest
to projekt rudy żelaza wart 140 mln dolarów, który zlokalizowany jest w regionie Ica. Inwestycji jest na etapie szczegółowej inżynierii. Rozpoczęcie
budowy rozszerzenia planowane jest na ten rok i ma potrwać do 2022 roku.
-Ariana – projekt miedziowy wart 125 mln dolarów, znajdujący się w regionie Junín. Budowa kopalni i zakładu wzbogacania ma trwać od 1,5 do 2 lat (jednak na razie nie podjęto decyzji o rozpoczęciu prac).

Nowe procesy gospodarcze

Pomimo politycznej niepewności związanej ze zbliżającymi się wyborami
parlamentarnymi, obecny rząd tymczasowy wdraża procesy gospodarcze, których celem jest stymulowanie inwestycji w krajowym przemyśle wydobywczym, m.in.:
-skrócenie okresu konsultacji przed udzieleniem koncesji wydobywczych,
co przyspieszy bieżące projekty, zagwarantuje istniejącą działalność oraz
będzie promować poszukiwania i inwestycje;
-uproszczenie procedur poszukiwawczych, które wydłużą żywotność kopalń, a w rezultacie zwiększą zwrot z inwestycji i zmniejszą ryzyko środowiskowe oraz społeczne.

Czy Peru wygryzie konkurencję?

Peru jest zaangażowane w promowanie usług górniczych, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci osiągnęły najwyższe międzynarodowe standardy, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i zasobów ludzkich – z wysoko wykwalifikowaną kadrą, profesjonalistami i konkurencyjnych cenach. Kraj odnotowuje trwały wzrost PKB od ponad 25 lat. Górnictwo jest filarem ożywienia gospodarczego kraju. Przemysł generuje około 10% PKB, a potencjał wzrostu jest ogromny, biorąc pod uwagę, że tylko 1,3% jego obszaru jest obecnie objęta działalnością wydobywczą (0,3% na etapie poszukiwań i 1% w eksploatacji).

Aleksandra Chrzęst

Źródła:

https://www.globalminingreview.com/mining/05032021/peruvian-mining-
poised-for-fast-post-pandemic-economic-recovery/

https://www.bnamericas.com/en/features/peruvian-mining-investments-
heading-to-junin-ica-regions

Podziel się na:

Czytaj więcej