Portugalska gospodarka w odwrocie?

W drugim kwartale bieżącego roku gospodarka portugalska odnotowała spadek o 16,3% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, co przerywa cykl konwergencji ze strefą euro, trwający ponad cztery lata.

Jak pokazują dane z krajowego instytutu statystycznego (INE) oraz Eurostatu, w drugim kwartale tego roku wartość produktu krajowego brutto Portugalii ponownie odbiegła od wielu państw Europy i strefy euro.

Różnica pomiędzy tempem zmian rok do roku (w porównaniu do drugiego kwartału 2019 roku) jest obecnie najbardziej niekorzystna od początku 2013 roku, kiedy to kraj był objęty programem oszczędnościowym troiki (Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego) oraz rządu PSD-CDS.

Według danych Eurostatu, opublikowanych w połowie sierpnia, w następstwie pandemii oraz środków zapobiegawczych, ustanowionych przez władze, większość krajów Unii Europejskiej pogrążyła się w głębokiej recesji. Przypadek Portugalii jest jednak jednym z najgorszych.

Tłumaczy to przede wszystkim fakt, iż w największym stopniu ucierpiały te kraje, które do tej pory były najbardziej zależne od turystyki. Powodem są w dużej mierze wciąż istniejące obostrzenia oraz obawy konsumentów.

W kontekście strefy euro, to również jeden z najbardziej krytycznych momentów w historii, jednak w tym przypadku spadek PKB wyniósł 15%. Oznacza to, że Portugalia odbiega od średniej dla wspólnej waluty o 1,3 punktu procentowego. Taka sytuacja nie miała miejsca od połowy 2016 roku.

Zgodnie z obliczeniami Dinheiro Vivo na podstawie danych Eurostatu, w odniesieniu do Unii Europejskiej sytuacja wygląda podobnie, przy czym rozbieżność wynosi 2,2 punktu procentowego na niekorzyść Portugalii.

W Europie Portugalia zajmuje obecnie czwarte miejsce pod względem najgorszych wyników gospodarczych, za Hiszpanią (spadek o 22,1% w drugim kwartale), Francją (-19%) i Włochami (17,3%). Brak jest jeszcze danych dotyczących Grecji.

Wyniki dotyczące eksportu są jeszcze bardziej niepokojące. INE szacuje, że portugalski handel zagraniczny zmniejszył się o 39,6%. 

Photo by Nick Karvounis on Unsplash

Źródło:

https://www.dn.pt/dinheiro/portugal-volta-a-divergir-da-europa-na-pior-altura-de-sempre-12525480.html

Podziel się na:

Czytaj więcej