Regres brazylijskiej gospodarki

Brazylijska gospodarka powróciła do rozmiarów z 2009 r. Rządowa agencja statystyczna IBGE przekazała informacje o spadku produktu krajowego brutto o 9,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 11,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Za taką sytuację mogą być odpowiedzialne m.in. środki antykoronawirusowe, które zahamowały aktywność w prawie każdym sektorze. Ponadto, obiecując obniżenie wydatków publicznych i zmniejszenie zadłużenia, brazylijski rząd otworzył swój portfel i wydał miliardy na zasiłki dla bezrobotnych. Gospodarka Brazylii jest teraz o 15% mniejsza niż w szczytowym okresie w 2014 roku. Dlatego też jest mało prawdopodobne, że w ciągu kolejnych trzech lat wróci do stanu, w jakim znajdowała się w zeszłym roku.

Brazylijskie PKB

Od początku pandemii do połowy lipca zamknięto ponad 700 000 firm – 99,8% z nich zatrudniało mniej niż 49 pracowników. Produkcja spadła o 12,3%, usługi o 9,7%, inwestycje o 15,4%, konsumpcja gospodarstw domowych o 12,5%, a wydatki rządowe o 8,8%.  W drugim kwartale jedynie rolnictwo rozwinęło się o 0,4%.

Karnawał jest prawdopodobnie najbardziej znaną „ofiarą” kryzysu gospodarczego Brazylii. Turystyka stanowi około 8% PKB kraju. Coroczna impreza generuje ogromne dochody nie tylko dla głównych miast, ale także dla ich sąsiedztw. Sprzedawcy jedzenia czy branże, które zasilają szkołę samby nie mogę nawet zmierzyć szkód wywołanych w wyniku pandemii. Obecnie parada karnawałowa w São Paulo – punkt kulminacyjny uroczystości – została już opóźniona o osiem miesięcy, czyli do października 2021 roku.

Kryzys największych gospodarek Ameryki Łacińskiej

Ekonomiści z Credit Suisse oszacowali, że wydatki Brazylii w odpowiedzi na epidemię były nie tylko trzykrotnie wyższe niż mediana dla gospodarek wschodzących, ale przekroczyły średnią dla krajów bogatych. Powołując się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nakład fiskalny Brazylii wyniósł aż 6,5% PKB, podczas gdy wydatki Meksyku szacowane są na zaledwie 0,7% jego PKB. Dane odzwierciedlają krótkoterminowy wpływ ekonomiczny tej rozbieżności fiskalnej. W drugim kwartale gospodarka Brazylii skurczyła się o 9,7%, Meksyku – o 17,1%.

Bank centralny ostrzegł w zeszłym tygodniu, że w tym roku Meksyk może doznać 13% spadku produkcji, co będzie najgłębszym spadkiem od czasu Wielkiego Kryzysu. Nawet najbardziej optymistyczny scenariusz przewiduje spadek o 8,8% w gospodarce o wartości około 1,1 bln USD. Na przyszły rok przewidywane jest odbicie o 5,6%. W przypadku Brazylii, prognozy rządu na ten rok przewidują spadek o 4,7%, co nadal byłoby największym rocznym spadkiem rekordów sięgających 1900 roku. Cotygodniowe badanie ekonomistów przeprowadzone przez bank centralny zakłada zaś spadek o 5,3%.

Zbytnia hojność czy złudna pomoc – która taktyka przyniesie lepsze skutki

Program, który będzie kosztował brazylijski Skarb Państwa około 350 miliardów reali, czyli około 5% PKB, wybił dziurę w starannie skonstruowanym budżecie ministra gospodarki Paulo Guedesa. Taka sytuacja fiskalna jest niedogodna dla państwa w kontekście np. emisji obligacji rządowych.

W tym samym czasie Meksyk, którego prezydent obiecał walczyć z ubóstwem za pomocą państwowych programów wydatkowych, trzymał żelazny uścisk na swoich finansach. Według inwestorów oszczędności meksykańskiego rządu w dłuższej perspektywie mogą uczynić obligacje rządowe i rynki kredytowe bardziej atrakcyjnymi. Meksyk zadeklarował około 2 miliony pożyczek dla małych firm, po 25 000 pesos każda. Łączne wydatki wyniosą mniej niż 2,5 miliarda dolarów. Krytycy uważają, że w obecnej sytuacji prezydent przeoczył fakt, iż zdecydowana większość meksykańskich pracodawców to małe lub średnie firmy, które nie przetrwają poważnego kryzysu bez większego wsparcia rządu.

Źródła:

  1. https://en.mercopress.com/2020/09/02/brazilian-economy-is-back-to-2009-size-following-a-11-4-contraction-in-the-second-quarter
  2. https://www.reuters.com/article/us-latam-economy-brazil-mexico-compariso/brazil-economy-outshines-mexico-after-surprise-role-reversal-idUSKBN25V1PL
  3. https://uk.reuters.com/article/brazil-economy-campos-neto/update-1-brazil-economy-to-shrink-about-5-this-year-rebound-4-or-more-next-year-central-bank-head-idUKL1N2FZ0WU
  4. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53904411

Podziel się na:

Czytaj więcej