Stracona dekada – kryzys lat 80. czy możliwy, powtórny scenariusz dla Ameryki Łacińskiej?

Termin stracona dekada odnosi się głównie do lat 80., kiedy to gospodarka Ameryki Łacińskiej załamała się pod ciężarem ogromnego zadłużenia. Obecna sytuacja dla wielu ekspertów może być powtórką z dziejów tego regionu. Komisja Gospodarcza ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) przedstawiła raport, z którego wynika m.in., iż w tym roku prawdopodobnie wartość produktu krajowego brutto na mieszkańca Ameryki Łacińskiej spadnie o 9%, co oznacza, że obniży się do poziomu z 2010 roku. Co więcej, oczekuje się, że eksport z tego regionu świata w porównaniu z rokiem poprzednim zmaleje aż o 23%. Sytuacji nie pomaga wskaźnik zgonów będących wynikiem panującej pandemii – w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przekroczył łączną liczbę śmierci w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

Obecna sytuacja w poszczególnych państwach regionu

Brazylia i Meksyk – potęgi Ameryki Łacińskiej – są dwoma z najbardziej dotkniętych rynków, z przewidywanymi spadkami PKB odpowiednio o 9,2% i 9%. Kryzys światowego handlu oraz poobijany sektor motoryzacyjny mogą ograniczyć ożywienie w obu państwach. Gospodarki Argentyny i Chile skurczą się o 10,5% dla kraju ze stolicą w Buenos Aires oraz 7,3% dla drugiego z krajów. Argentyna zmierza się ze skutkami następstw pandemii, ale i intensywnych interwencji państwa, które już obecnie doprowadziły kraj do masowej utraty wartości waluty, wygórowanych cen dla konsumentów oraz rosnącego ubóstwa. Jak dotąd rząd nie był w stanie osiągnąć porozumienia z dłużnikami, które pomogłoby ustabilizować gospodarkę przechodzącą trzeci rok recesję przy inflacji sięgającej 40-50%. Spadek PKB Argentyny jest najgorszym w regionie.  PKB Kolumbii spadnie jedynie o 5,3%. Kolumbijska gospodarka, która odnotowała tylko jeden spadek PKB w ostatnim półwieczu, już przed pandemią uważana była za jedną z bardziej stabilnych w Ameryce Łacińskiej. PKB Peru, które obniży się o 9%, w nadchodzącym czasie ma dynamicznie wzrosnąć i nadrobić większość strat. Dobre prognozy dotyczą również wspomnianych wcześniej Chile oraz Kolumbii pod warunkiem, że będą w stanie ożywić wzrost gospodarczy w sposób sprzyjający włączeniu społeczeństwa zamieszkującego oba państwa.

Skutki sytuacji ekonomicznej

Większość krajów Ameryki Łacińskiej jest głównymi eksporterami towarów. Załamanie na rynkach produktowych stawia te kraje w obliczu wyzwania. Działalność Vaca Muerta w Argentynie i Pemex w Meksyku jest nieopłacalna przy obecnej cenie baryłki. Tymczasem m.in. w Kolumbii ropa stanowi 40% eksportu. Gwałtowny spadek cen miedzi jest powodem do niepokoju w Chile (wiodący światowy eksporter) czy Peru. Ponadto region jest ściśle uzależniony od wyników gospodarczych głównych partnerów: Chin oraz, w mniejszym stopniu, Stanów Zjednoczonych. Zależność ta przejawia się w udziale krajów regionu w globalnych łańcuchach produkcyjnych. Brazylia i Meksyk musiały zatrzymać produkcję w sektorze motoryzacyjnym oraz elektronicznym w obliczu paraliżu ze strony chińskich dostawców półproduktów. Podobnie, spadek popytu z Chin i USA wstrząsnął regionem z racji tego, że 80% PKB Meksyku jest związane
z działalnością w USA, a dla Peru, Brazylii i Argentyny, Azja pozostaje głównym miejscem eksportu.

Przewiduje się, że regionalna stopa bezrobocia wyniesie około 13,5% do końca 2020 roku – o 2 punkty procentowe więcej niż przewidywano w kwietniu i 5,4 punktu procentowego więcej niż w 2019 roku. „Przy nowych szacunkach liczba bezrobotnych wzrośnie łącznie do 44,1 mln osób, co oznacza wzrost o prawie 18 mln osób w porównaniu z poziomem z 2019 r.” – powiedział ECLAC. Liczby te są znacznie wyższe niż obserwowane podczas światowego kryzysu finansowego, kiedy stopa bezrobocia wzrosła z 6,7% w 2008 roku do 7,3% w 2009 roku. W rezultacie liczba osób żyjących w ubóstwie zwiększy się o 45,4 mln w 2020 r. Oznacza to, że ​​całkowity odsetek osób znajdujących się w tej sytuacji wzrośnie z 185,5 mln w 2019 r. do 230,9 mln osób, co równe jest 37,3% populacji.

Photo by Bhargava Marripati on Unsplash

Źródła:

  1. https://in.reuters.com/article/latam-economy-poll/latin-americas-recession-to-drag-on-brazil-urged-to-seek-fiscal-cure-reuters-poll-idINKCN24G1I7
  2. https://www.wlrn.org/post/has-latin-americas-tragic-covid-year-created-another-economic-lost-decade#stream/0
  3. https://labs.ebanx.com/en/articles/economy/colombia-will-be-least-affected-by-the-crisis-among-latin-american-largest-gdps/
  4. https://www.macaubusiness.com/latin-american-economy-to-shrink-9-1-pct-in-2020-says-un-agency/
  5. https://www.dailystar.com.lb/Business/International/2020/Jul-17/509113-latin-america-faces-lost-decade-from-coronavirus-gdp-drop.ashx
  6. http://thecorner.eu/world-economy/covid-19-another-lost-decade-for-latin-america/87368/

Podziel się na:

Czytaj więcej