Urugwaj liderem zielonej energii w Ameryce Łacińskiej

W ciągu ostatnich 10 lat Urugwaj z uzależnionego od importu paliw kopalnych stał się pionierem energii odnawialnej. Zasoby naturalne Urugwaju są ograniczone, ale kraj Ameryki Łacińskiej ma dużo słońca, wody i wiatru, i w ostatniej dekadzie postanowił wykorzystać swoje bogactwa. Prawie 100% energii Urugwaju pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Droga do czystszego zaopatrzenia w energię sprowadza się do woli politycznej — i zaangażowania mieszkańców kraju. Zobowiązując się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., Urugwaj chce ograniczyć emisje w transporcie i przemyśle – coś, co rząd określa jako „drugą transformację energetyczną”. Kraj poczynił ogromne postępy w „pierwszym” etapie transformacji: średnio 97% energii elektrycznej wytworzonej w latach 2017–2020 pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

Photo by Danist Soh on Unsplash

Kolejny etap transformacji energetycznej – elektroniczny transport

W 2021 r. pojazdy elektryczne stanowiły 1,2% sprzedaży pojazdów w kraju, w porównaniu z 0,5% w 2020 r. Jeśli trend zostanie utrzymany, a podaż będzie nadal rosła i zostanie zainstalowana sieć szybkich ładowarek, rynek pojazdów elektrycznych prawdopodobnie osiągnie 3%.
Transport odpowiada za dwie trzecie zużycia ropy w Urugwaju. Cele rządu dotyczące „drugiej transformacji energetycznej” koncentrują się na wprowadzeniu zielonego wodoru do dalekobieżnego transportu ciężkiego lub na eksport, a także promocji mobilności elektrycznej. Posiadanie funkcjonującego pilota ekologicznego energii wodorowej w kraju do 2025 r. – czyli do końca kadencji rządu – zostanie uznane za satysfakcjonujący postęp. Jeśli chodzi o mobilność elektryczną, spodziewa się, że w tym samym czasie będzie dostępna szeroka gama opcji i producentów dla flot transportu publicznego i prywatnego, przy rozsądnych kosztach. Flota pojazdów elektrycznych Urugwaju składa się obecnie z 35 autobusów publicznych w Montevideo i Canelones oraz jednego autobusu prywatnego, 80 taksówek i innych pojazdów do jazdy, 297 pojazdów użytkowych, 41 ciężarówek i 500 pojazdów typu SUV oraz samochodów typu pick-up osób prywatnych , według MIEM z lutego.
Zapotrzebowanie na energię związane z transportem elektrycznym podwoiło się w latach 2018-2019 i ponownie w latach 2019-2020. W 2020 r. transport publiczny był głównym konsumentem energii na potrzeby mobilności elektrycznej (87%), następnie użytkownicy prywatni (10%) i floty państwowe (3%).
Chociaż liczby dotyczące pojazdów elektrycznych wydają się niskie, Urugwaj jest krajem zamieszkałym przez 3,5 miliona mieszkańców i jeśli porównać je proporcjonalnie z liderami regionalnymi Chile i Kolumbią, liczby te nie są bez znaczenia.

Zielony wodór w Urugwaju

Wodór można wytwarzać z wody, oddzielając cząsteczki wodoru i tlenu w procesie elektrolizy. Aby kwalifikowano go jako „zielony”, wytwarzana energia elektryczna musi pochodzić wyłącznie ze źródeł odnawialnych. To kolejna oś „drugiego etapu” transformacji energetycznej Urugwaju, która przewiduje produkcję wodoru zarówno na użytek krajowy, w tym w transporcie, jak i na eksport. Rząd ma nadzieję, że do 2025 r. zidentyfikuje pierwszy pilotażowy projekt wodorowy na eksport. Powstanie również drugi projekt ukierunkowany na lokalny popyt. Celem Urugwaju jest stanie się częścią globalnego rynku zielonego wodoru.
Aktualnie w Urugwaju inwestorzy mogą otrzymać certyfikat potwierdzający, że ich wodór został wyprodukowany z odnawialnych źródeł energii. W styczniu UTE zaprezentowało system certyfikacji oparty na technologii blockchain, który gwarantuje pochodzenie wytwarzanej energii.

Przyszłość energii odnawialnej

Aby zabezpieczyć swoją przyszłość czystej energii, kraj nadąża za najnowszymi badaniami i szkoli inżynierów, aby specjalizowali się w odnawialnych źródłach energii. Cel projektu: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, osiągnięcie niezależności energetycznej i wyprodukowanie wystarczającej ilości zielonej energii na eksport do innych krajów. Urugwaj jest wspierany przez Międzynarodową Inicjatywę Klimatyczną (IKI) niemieckiego Ministerstwa Środowiska, a także partnerstwa prywatne i publiczne w kraju.

Aleksandra Chrzęst

Źródła:
https://www.dw.com/en/uruguay-leads-green-energy-charge-in-latin-america/a-59492982
https://www.bnamericas.com/en/news/uruguay-green-hydrogen-mou-may-spark-investment-from-multilateral-lender
https://dialogochino.net/en/climate-energy/52958-uruguay-energy-transition-greening-transport-electric-vehicles/

Podziel się na:

Czytaj więcej