Latynoski akcelerator start-upów – Platanus Ventures

Nie można zaprzeczyć, że scena start-upowa w regionie Ameryki Łacińskiej rośnie. Pomimo pandemii w 2020 roku dokonano rekordowych transakcji i zgromadzono kapitał o wartości ponad 4 miliardów dolarów. W miarę dojrzewania regionalnego ekosystemu lokalni założyciele, mentorzy i inwestorzy odgrywają coraz większą rolę we wspieraniu kolejnej fali innowacji.
Jeden z takich graczy, chilijski program akceleracyjny Platanus Ventures, stara się odkrywać i pomagać budować lokalne firmy rozwiązujące miejscowe problemy.

Photo by Startaê Team on Unsplash

Start-upy w Ameryce Łacińskiej

Argumentów za rozwojem start-upów w Ameryce Łacińskiej, a co więcej, za technologią katalizującą wzrost gospodarczy na dużą skalę, jest wiele. Region jest atrakcyjnym rynkiem z kilku powodów, w tym z rzeczywistej potrzeby znalezienia nowych rozwiązań dla starych i powszechnych problemów, stosunkowo wspólnej kultury i języka (z wyjątkiem Brazylii) 
w porównaniu z innymi globalnymi regionami oraz dużej chęci i zdolności do zerwania z konwencjonalnymi rozwiązaniami.
Wiele gospodarek Ameryki Łacińskiej charakteryzuje się zmiennością, nierównością i nieefektywnością. Znaczna część populacji jest odcięta od dostępu do systemu finansowego swojego kraju, tworząc oddzielne gospodarki formalne i nieformalne. W regionie zamieszkanym przez 600 milionów ludzi rzeczywisty rynek usług konsumenckich jest znacznie mniejszy — na razie. Wyzwania te można i należy przeformułować na szanse. Ameryka Łacińska jest idealnym miejscem dla gospodarki internetowej.

Gdzie talent spotyka się z szansą

Obecny wzrost napędzany jest równowagą talentów i możliwości. Chociaż Ameryka Łacińska od dawna jest „dobrym rynkiem” dla wzrostu, w ciągu ostatnich kilku lat poziom doświadczonych założycieli i talentów inwestorów dojrzał, co oznacza, że w regionie ​​można wykorzystać znacznie więcej możliwości. W Ameryce Łacińskiej nastąpiła zauważalna zmiana: od start-upów naśladujących do zlokalizowanych produktów i usług dostosowanych do różnych rynków. Każda kolejna runda inwestycji venture capital, od Cornershop (Chile), przez Rappi (Kolumbia) po Nubank (Brazylia), napełnia ekosystem nowymi liderami i świeżym lokalnym kapitałem. Ekosystem startup-ów w Ameryce Łacińskiej stopniowo staje się coraz bardziej samowystarczalny.

Platanus Ventures: akcelerator napędzający rozwój start-upów

Jeśli lokalizacja i dogłębne zrozumienie dynamiki lokalnego rynku oraz preferencji konsumentów jest kluczem do rozwoju technologii, to Ameryka Łacińska poczyniła ogromne postępy, jeśli chodzi o talenty i inwestycje założycieli. Region ten jest najszybciej rozwijającym się rynkiem venture capital na świecie. Jednak nadal brakuje kilku rzeczy m.in.kapitału, który może być trudny do pozyskania, zwłaszcza na rynkach takich jak Chile, gdzie inwestorzy boją się ryzyka. To, co jest potrzebne do maksymalizacji wzrostu, to dojrzałość lokalnej infrastruktury do inkubacji i akceleracji start-upów.
Akceleratory start-upów to krótkoterminowe, zorientowane na wzrost programy, których celem jest przekształcenie pomysłów w produkty, które są lepsze oraz bardziej skalowalne. Platanus Ventures to rozwijający się program akceleracyjny zainicjowany przez pięciu liderów chilijskiej społeczności startupowej: Agustina Feuerhake’a, Andresa Matte, Paulę Enei, Jaime Bünzli i Joaquina Stephensa. Założycieli połączyła główna misja: wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do stworzenia ekskluzywnego, przyjaznego, skupiającego się na firmach na wczesnym etapie rozwoju miejsca o silnych podstawach technicznych. Ich oferta dla start-upów z Ameryki Łacińskiej to mentoring, wsparcie techniczne i 50 000 dolarów w zamian za 7% udziałów w biznesie.

Imponujące wyniki

Platanus Ventures do tej pory wsparł łącznie 9 startup-ów. Program jest celowo selektywny i przyjmuje tylko 2% kandydatów, starając się poświęcić swój czas kilku firmom o dużym potencjale. Docelowo celem jest wsparcie dwóch pokoleń startup-ów rocznie: jesienią i wiosną, przy czym w 3-miesięcznym programie uczestniczyć ma po 5 start-upów. 
Jak w przypadku każdego programu akceleracyjnego, miarą jego sukcesu są wyniki jego start-upów. Wczesne rezultaty Platanus Ventures są obiecujące. W dniu demonstracyjnym pierwszej generacji start-upów, zebrały one ponad 400 000 dolarów w ciągu 72 godzin, a w dniu demonstracyjnym drugiej generacji cztery start-upy zebrały łącznie 1,3 miliona dolarów; trzy z czterech zakończyły swoje docelowe rundy finansowania w ciągu 72 godzin. 

Co wyróżnia Platanus Ventures?

Platanus Ventures nie jest bynajmniej jedynym programem akceleracyjnym przeznaczonym dla startupów z Ameryki Łacińskiej. Znani lokalni gracze to 500 Startups Latam, NXTP Ventures (technicznie inwestor na wczesnym etapie, chociaż wcześniej działał jako akcelerator) i Wayra. Ponadto czołowe amerykańskie akceleratory, takie jak Y Combinator, zaczęły intensywnie inwestować w pozyskiwanie i wspieranie firm z Ameryki Łacińskiej.
Co odróżnia Platanus Ventures od innych programów? Akcelerator został zbudowany przez lokalnych założycieli. Dodatkowo szczyci się zrozumieniem znaczenia technologii w budowaniu udanego start-upu. W rzeczywistości Platanus Ventures wymaga, aby każdy ze swoich start-upów miał współzałożyciela technicznego. Początki i działanie programu są głęboko zakorzenione w technologii. Podczas ostatniego dnia demonstracyjnego Platanus Ventures opracował platformę cyfrową, za pośrednictwem której zapraszał inwestorów, umożliwiał start-upom przedstawianie inwestorów i ułatwiał spotkania firm z inwestorami w celu pozyskania kapitału. Wszystkie inwestycje w spółki Platanus Ventures zostały zrealizowane przy użyciu oprogramowania. Akcelerator oferuje również ścieżkę wsparcia technicznego dla start-upów zatrudniających programistów. Wykorzystuje swoją powiązaną firmę programistyczną Platanus, aby zapewnić start-upom natychmiastowe wsparcie w zakresie rozwoju po obniżonej stawce. Wreszcie, akcelerator zbudował znakomitą sieć mentoringową, wspieraną przez założycieli z lokalnych firm, takich jak Cornershop, którzy wcześniej uczestniczyli w programie Y combinator.

Następna faza

Przed Platanus Ventures i innymi podmiotami pozostaje jeszcze wiele pracy, aby wywrzeć trwały wpływ na ekosystem technologiczny Ameryki Łacińskiej. Obejmuje to wyjście poza Chile, bazę dla działań programu i siedzibę wszystkich start-upów, które uczestniczyły w pierwszych dwóch generacjach. Zespół założycielski zaczął już badania w Meksyku – kolejnym rynku docelowym. Platanus Ventures pracuje również nad znalezieniem właściwej równowagi, aby pomóc start-upom w jak najszybszej internacjonalizacji. Platanus Ventures koncentruje się także na poszerzaniu swojej społeczności. Zespół stworzył model „stowarzyszonych start-upów”. Wszystkie start-upy, które współpracują z akceleratorem, dokonają z pozostałymi wymiany kapitału w wysokości 1%. Dzięki temu Platanus Ventures stara się docenić i motywować finansowo wsparcie, które jest organicznie udzielane między założycielami.

Źródło: https://www.forbes.com/sites/jonathanmoed/2021/08/05/this-startup-accelerator-aims-to-be-the-y-combinator-of-latin-america/?sh=3d6199a51533

Podziel się na:

Czytaj więcej