AI w Brazylii

Na początku kwietnia brazylijski rząd opublikował strategię dotyczącą sztucznej inteligencji (AI). Do takich zmian doprowadziły badania przeprowadzone przez firmę konsultingową Ducker Frontier na zlecenie Microsoft, które wykazały, że dzięki pełnemu wdrożeniu nowoczesnych technologii Brazylia jest w stanie osiągnąć wzrost PKB o 7,1%.

Na treść strategii składają się m.in. takie kwestie jak: określenie ram działań na rzecz badań i rozwoju AI, tworzenie polityki publicznej, a także aspekty etyczne związane z technologią. Dokument zawiera dziewięć filarów, z którymi wiąże się szereg aktywności, począwszy od aspektów, takich jak zarządzanie sztuczną inteligencją i ochrona danych, po rozwój technik identyfikowania oraz eliminowania błędów algorytmicznych, kończąc na zapewnianiu różnorodności w zespołach tworzących sztuczną inteligencję.
Rząd brazylijski opublikował swoją strategię po konsultacjach społecznych, które odbywały się od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. Jednym z ważniejszych aspektów strategii AI jest wspieranie przedsiębiorczości. W 2019 roku, podczas gdy Stany Zjednoczone zainwestowały 224 mln dolarów w startupy AI, a Chiny 45 mln dolarów, Brazylia zainwestowała tylko 1 mln dolarów.

Strategia

Krajowa strategia wyznacza sześć celów:
– opracowanie etycznych zasad,
– redukcja barier dla powstawania innowacji,
– poprawa współpracy między rządem, sektorem prywatnym a naukowcami, rozwój AI,
– promowanie inwestycji w technologie,
– rozwój brazylijskiej technologii zagranicą.

W oparciu o te cele plan zakłada podjęcie konkretnych działań strategicznych, a w konsekwencji rozwój technologii AI w Brazylii, a w tym badań nad etyczną sztuczną inteligencją, aktualizację krajowego programu nauczania w celu uwzględnienia umiejętności takich jak informatyka i programowanie, tworzenie różnorodnych zespołów zajmujących się rozwojem AI.

Cele OECD

Brazylia przyjęła również pięć zasad OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dotyczących odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, które koncentrują się na człowieku. Są to:
– wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
– zrównoważony rozwój i dobrobyt,
– wartości zorientowane na człowieka,
– przejrzystość i odpowiedzialne,
– solidność, bezpieczeństwo, ochrona.

Opierając się na tych zasadach, strategia Brazylii ma koncentrować się na sześciu tematach wertykalnych i trzech wspólnych. Sześć tematów wertykalnych obejmuje problematykę dotyczącą cyfrowej przyszłości, m.in.:
– tworzenie siły roboczej,
– badania, rozwój, innowacje i przedsiębiorczość,
– rządowe zastosowanie sztucznej inteligencji,
– zastosowanie w sektorach produkcyjnych,
– bezpieczeństwo publiczne.

Trzy wspólne tematy obejmują prawodawstwo, regulacje i etyczne wykorzystanie; aspekty międzynarodowe; oraz zarządzanie sztuczną inteligencją.

Krajowa Sieć Innowacji SI

Przed opublikowaniem nowej strategii w zakresie AI, Brazylia pracowała już nad stworzeniem krajowej sieci innowacji w tej dziedzinie. Sieć ośrodków badawczych ma wspierać start-upy i zachęcać do rozwoju produktów oraz usług opartych na AI. Sieć jest największą w kraju, a powstała dzięki współpracy Ministerstwa Nauki, Technologii i Innowacji (MCTI) oraz Brazylijskiego Przedsiębiorstwa Badań Przemysłowych i Innowacji (EMBRAPII). Inwestycja kosztowała 70 mln reali (12 mln dolarów), z czego 20 mln reali (3,5 mln dolarów) zostanie przeznaczone specjalnie na sztuczną inteligencję w sektorach motoryzacyjnym oraz agrobiznesu. Inicjatywa obejmuje sieć 17 ośrodków badawczych zajmujących się takimi obszarami, jak uczeniemaszynowe czy Big Data. Inną wartością ośrodków badawczych jest międzynarodowa wymiana wiedzy i współpraca z wiodącymi sieciami na całym świecie, w tym w Europie, Izraelu oraz Ameryce Północnej.

Aleksandra Chrzęst

Źródła:

https://www.forbes.com/sites/angelicamarideoliveira/2021/04/10/brazil-tech-
round-up-national-ai-plan-mexican-unicorn-kavak-readies-brazil-launch-
media-giant-globo-partners-with-google-cloud/

https://www.unite.ai/brazil-establishes-national-ai-strategy/

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-
mcti/transformacaodigital/arquivosinteligenciaartificial/ia_portaria_mcti_4-
617_2021.pdf

Podziel się na:

Czytaj więcej