Ameryka Łacińska – Rosja: Program Konstruktywnej Współpracy w erze postcovidowej.

W ubiegłym miesiącu odbyła się wyjątkowa wideokonferencja „Ameryka Łacińska – Rosja: Program Konstruktywnej Współpracy w erze postcovidowej”, zorganizowana przez Klub Valdai, Ambasadę Rosji w Gwatemali, Amerykańską Izbę Handlową (AmCham), Parlament Środkowoamerykański (Parlacen), SIECA (Sekretariat Integracji Gospodarczej Ameryki Środkowej), Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz CRIES Argentyny (Regionalna Koordynacja Badań Gospodarczych i Społecznych).

Photo by Michael Parulava on Unsplash

W wideokonferencji uczestniczył w roli moderatora także Alexis Rodzianko (prezes AmCham Rosja). Ponadto udział wzięli wybitni prelegenci jak: Wiceminister Spraw Zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow; Nadia de León (przewodnicząca PARLACEN) Melvin Redondo (sekretarz generalny SIECA); Jarosław Lissovolik (dyrektor programowy klubu Valdai); Richard Kozul Wright (dyrektor wydziału ds. globalizacji i strategii rozwoju UNCTAD); Daniel Russell (dyrektor generalny USRBC) i Lila Roldan Vásquez (szef grupy analitycznej CARI – Argentyna – Euroazja).

Po krótkiej prezentacji i komentarzu moderatora Alexisa Rodzianko na temat charakteru wideokonferencji, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, Siergiej Riabkow, rozpoczął wypowiedź, wyrażając zadowolenie z istnienia tego typu przestrzeni do refleksji w tak trudnych
czasach. Podkreślił potrzebę konsolidacji wysiłków wspólnoty międzynarodowej. Wskazał również kraje, które w czasach kryzysu z powodu pandemii przedkładają interes własny nad interes społeczności międzynarodowej. Wymienił państwan według niego nieodpowiedzialne i krótkowzroczne, które ignorując deklaracje ONZ, nadal stosują sankcje
wobec innych państw, także latynoamerykańskich, co z kolei utrudnia pozyskiwanie przez nie środków medycznych i fachowej pomocy.

Riabkow podkreślił także negatywne czynniki, z którymi mierzy się obecnie Ameryka Łacińska: „Ameryka Łacińska nadal boryka się z dramatycznymi nierównościami społecznymi i politycznymi de-stabilizacjami: Stany Zjednoczone kontynuują wysiłki zmierzające do przeredagowania politycznej mapy Ameryki Łacińskiej, aby służyć ich interesom”. Z drugiej strony podkreślił, iż dla Rosji, Ameryka Łacińska zawsze była regionem tolerancji politycznej, możliwości gospodarczych i pokrewieństwa kulturowego. Twierdzi, iż stosunki z Ameryką Łacińską są wartością samą w sobie, co wynika z rosyjskiej polityki zagranicznej. Powiązania między Rosją i państwami latynoamerykańskimi objawiały się w przeszłości
dynamiką w energetyce, komunikacji, technologii, medycynie, logistyce i transporcie. Jako przykład powiązania obopólnych korzyści, Riabkow podkreślił relacje rosyjsko-argentyńskie.

Według wiceministra, najważniejszym elementem rosyjskiej współpracy z Ameryką Łacińską było uruchomienie w 2019 roku Latynoamerykańskiego Instytutu Biotechnologii (w Managui, Nikaragua), który produkuje insulinę i interferon oraz szczepionki dla ludności Ameryki Łacińskiej. Pomimo niekorzystnej sytuacji na świecie, Riabkow pozostał optymistą, wierząc, że kryzysy poprawiają perspektywy współpracy międzynarodowej oraz że współpraca między Rosją a Ameryką Łacińską będzie się nadal umacniać.

Wiceminister zaznaczył, że w czasie pandemii, pomoc ze strony Rosji otrzymały Kostaryka, Republika Dominikańska, Nikaragua, Wenezuela i Kuba. Zajęto się możliwością pomocy również dla innych krajów regionu, takich jak Paragwaj, Kolumbia i Peru. Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich ogłosił podpisanie umowy, na mocy której 150.000
opakowań Avifaviru zostanie wysłanych do siedmiu krajów Ameryki Łacińskiej: Argentyny, Boliwii, Ekwadoru, Salwadoru, Hondurasu, Paragwaju i Urugwaju. Ponadto, Rosja wyśle dostawy leku przeciwwirusowego do RPA i przekaże technologię boliwijskiej firmie Sigma Corp SRL, aby była ona produkowana na miejscu.

Wiceminister Riabkow zamknął swoją prezentację, zauważając, że w obecnych, trudnych okolicznościach należy unikać upolityczniania sytuacji pandemii oraz że Rosja jest przygotowana do wniesienia swojego wkładu i to także czyni. Zadeklarował ponadto, że znalezienie spójnych strategii odnośnie pomocy najbardziej potrzebującym państwom należy do obowiązków instytucji takich jak G20, Club de Paris czy innych potęg gospodarczych. Odpowiadając na pytanie odnośnie perspektywy współpracy Rosji z Ameryką Południową w celu „dogonienia” najnowszych technologii, wyraził życzenie, aby była ona prowadzona, gdyż jak twierdzi, Rosja ma wiele do zaoferowania, chociażby w odniesieniu do cyfryzacji usług publicznych, co ma dziś szczególne znaczenie dla publicznej służby zdrowia. Współpraca technologiczna mogłyby obejmować biotechnologię, farmaceutykę, telekomunikację, pokojowe wykorzystanie energii jądrowej oraz technologię rolniczą.

Źródło:

https://moderndiplomacy.eu/2020/08/08/latin-america-russia-an-agenda-for-constructive-cooperation-in-the-post-covid-19-era/?fbclid=IwAR02EzAzeDqlUKAIpZkHVTCm0TTUHI5zmzna8geYnVprcS0TDAEGIaRBcKo

Podziel się na:

Czytaj więcej