Europejskie inwestycje w portugalską energię odnawialną

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Banco Português de Investimento (BPI) zapewnią ​​112 mln euro na budowę i eksploatację dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 125 MW. Farmy wiatrowe będą zlokalizowane w okręgach Coimbra i Guarda, na zachodzie i północy kraju. Przewiduje się, że w fazie realizacji powstanie 560 miejsc pracy.

Photo by Karsten Würth on Unsplash

Budowa dwóch farm wiatrowych

Przy wsparciu EBI oraz BPI, EDP Renováveis (EDPR) – jeden z głównych producentów energii wiatrowej na świecie – zaprojektuje, zbuduje i uruchomi dwie farmy wiatrowe średniej skali. EBI przekaże 65 mln euro, a BPI dodatkowe 47 mln euro. Farma wiatrowa Tocha II zostanie zlokalizowana na zachodzie, blisko wybrzeża Atlantyku, natomiast farma Sincelo powstanie na północnym wschodzie kraju. Projekt będzie miał bezpośredni, pozytywny wpływ na zatrudnienie, ponieważ w jego rezultacie na etapie budowy powstanie około 560 tymczasowych miejsc pracy. Po uruchomieniu obie farmy wiatrowe przyczynią się do osiągnięcia przez Portugalię priorytetów planu energetyczno-klimatycznego, który przewiduje 47% odnawialnych źródeł energii końcowej brutto do 2030 r., a także wiążącego celu zaprojektowanego przez Komisję Europejską w temacie osiągnięcia co najmniej 32% końcowego zużycia ze źródeł energii odnawialnej.

Bank klimatyczny

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest największym na świecie wielostronnym źródłem finansowania walki ze zmianami klimatycznymi, największym na świecie emitentem zielonych obligacji i pierwszą organizacją, która w 2007 r. dokonała emisji na tym rynku. Bank zatwierdził niedawno swój plan realizacji ambitnego programu, który ma na celu wykorzystanie 1 biliona euro inwestycji na działania na rzecz
klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiskowego w dekadzie kończącej się w 2030 r. W tym celu Bank będzie stopniowo zwiększał finansowanie, które przeznacza na te cele, aż do osiągniecia 50% w 2025 r. Od 2021 r. ogół nowego finansowania grupy EBI ma być zgodny z celami Porozumienia paryskiego.

Inwestorzy

EDP Renováveis (EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej i trzecim co do wielkości producentem energii wiatrowej na świecie. Dzięki solidnemu rozwojowi, pierwszorzędnym aktywom i wiodącym na rynku zdolnościom operacyjnym, EDPR przeszedł wyjątkowy rozwój w ostatnich latach. Aktualnie jest obecny na 14 międzynarodowych rynkach m.in. w Belgii, Brazylii, Kanadzie, Kolumbii czy Polsce. EDPR zobowiązuje się do wspierania postępów społecznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji. Świadczy o tym włączenie firmy do indeksu Bloomberg Gender Equality oraz fakt, że otrzymała ona certyfikat Top Employer 2020 w Europie (Hiszpania, Włochy, Francja, Rumunia, Portugalia i Wielka Brytania), który przyznawany jest przedsiębiorstwom prowadzącym politykę zorientowaną na pracownika. Energias de Portugal, SA (EDP), główny akcjonariusz EDPR, jest globalną firmą energetyczną i liderem w tworzeniu wartości, innowacji i zrównoważonego rozwoju. EDP ​​jest obecna w indeksie Dow Jones Sustainability Index od 13 lat.

Zalety energii odnawialnej

Przyjęcie kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych oraz dotyczących zarządzania) podczas uruchamiania operacji inwestycyjnych jest częścią nowego trendu, który w najbliższej przyszłości będzie miał coraz większe znaczenie. Dzięki współfinansowanemu projektowi EBI i BPI wzmocnią swoje zaangażowanie w zrównoważone finansowanie oraz wesprą inicjatywę szanującą środowisko oraz przyczyniającą się do zapobiegania, a także łagodzenia zmian klimatu. Co więcej, możliwość zapewnienia miejsc pracy ponad 500 osobom oraz perspektywa przejścia na gospodarkę niskoemisyjną są zaletami projektu, który w niedalekiej przyszłości może pozwolić Portugalii na zostanie jednym z pierwszych państw europejskich o najlepszym wskaźniku wykorzystania energii odnawialnej.

Aleksandra Chrzęst

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_83

Podziel się na:

Czytaj więcej