Rozwój e-commerce w Ameryce Łacińskiej

Procentowy udział handlu elektronicznego w Ameryce Łacińskiej od dawna pozostaje na niskim poziomie, jeśli porównamy go do marketów europejskich czy azjatyckich. Jest to spowodowane m.in. małą liczbą klientów banków oraz nieufnością konsumentów. COVID-19 skłonił firmy do większych inwestycji w technologie cyfrowe, w tym do rozwijania witryn internetowych oraz współpracy z usługami dostawczymi. Wielu zwróciło się do platform mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook i WhatsApp, aby ułatwić interakcje ze swoimi klientami – przykładowo Walmart umożliwia konsumentom z Meksyku zamawianie produktów za pośrednictwem WhatsApp. Wysiłki wpłynęły na 60% wzrost sprzedaży towarów online w 2020 r. Prognozuje się, że rozwój e-commerce będzie rósł dalej napędzany m.in. przez Meksyk, którego ambicją jest zmniejszenie przepaści między sobą a największym rynkiem handlu elektronicznego w regionie, którym jest Brazylia.

Photo by rupixen.com on Unsplash

E-commerce na przykładzie dziewiątej gospodarki świata

Rynek e-commerce w Brazylii rozwijał się w tempie dwucyfrowym już od 2017 r. Pierwsza połowa 2020 r. wykazała jego gwałtowny wzrost – do czerwca wielkość sprzedaży e-commerce w Brazylii zwiększyła się o ponad 56%. Specjaliści przewidują, że do 2023 r. wzrośnie o ponad 9% rocznie. Taki stan rzeczy odzwierciedla presję ekonomiczną spowodowaną pandemią. Jednak problemem jest, że brazylijskie zakupy online koncentrują się w dużych miastach: Rio de Janeiro i São Paulo, które stanowią około 60% całkowitego wolumenu handlu elektronicznego. Ponadto 72% populacji kraju nie dokonało jeszcze pierwszego elektronicznego zakupu. Największymi barierami stojącymi na drodze wzrostu e-commerce są wolne prędkości Internetu (średnio trzy razy wolniejsze niż średnia światowa), a ponadto niestabilne połączenia, które dla mniej więcej dwóch na pięciu Brazylijczyków były głównym powodem wykluczającym ich z dokonania zakupów online.

Wielcy gracze

Firmy takie jak Amazon i MercadoLibre działają, aby nie tylko skorzystać z okazji, ale także dokonać inwestycji, które wzmocnią rynek. Rozwój handlu mobilnego stanowi alternatywę dla problemów z infrastrukturą internetową, które wstrzymują handel elektroniczny. Niedawny wzrost na brazylijskim rynku handlu elektronicznego doprowadził do dużych inwestycji infrastrukturalnych dwóch największych graczy. W listopadzie Amazon otworzył trzy nowe centra logistyczne w Brazylii (obecnie posiada łącznie osiem w całym kraju) i tworząc 1500 nowych miejsc pracy. Ponadto Brazylia jest obecnie krajem o najszybszym wzroście liczby subskrypcji Amazon Prime. Argentyński rywal MercadoLibre, który generuje 55% swoich przychodów z Brazylii (raport roczny), w 2021 r. podwoił swoje inwestycje w kraju, wydając 1,8 miliarda dolarów na rozbudowę swojej sieci logistycznej.

Przyszłość e-commerce

Dzięki technologiom stosowanym w handlu elektronicznym rządy będą mogły poprawić swoją przejrzystość, automatyzację i efektywność procesów, zwiększając konkurencyjność krajów. W Ameryce Łacińskiej potrzebna jest liberalizacja praktyk handlowych, której musi towarzyszyć poprawa infrastruktury, zarówno fizycznej z portami, lotniskami i szlakami komunikacyjnymi, jak i łączności elektronicznej. W czasie pandemii uwidoczniło się zjawisko regionalizacji handlu, które w przyszłości może zostać zaakcentowane przez większą atrakcyjność dla firm i rządów. Lokalizacja produkcji w pobliżu rynków konsumenckich wpłynęłaby
korzystnie na środowisko poprzez pozostawianie mniejszego śladu węglowego. Co więcej, chociaż wydawałoby się, że ograniczające, częste wykorzystywanie gotówki do płatności może stanowić okazję dla pośredników płatności, sieci kartowych, banków i sklepów wielobranżowych reprezentujących sieci gotówkowe.

Źródła:

  1. https://www.statista.com/statistics/445860/retail-e-commerce-sales-latam/
  2. https://www.forbes.com/sites/michelleevans1/2021/03/25/global-e-commerce-market-to-expand-by-us1-trillion-by-2025/
  3. https://www.forbes.com.mx/america-latina-ecommerce-pandemia/
  4. https://www.paymentssource.com/list/how-brazils-e-commerce-market-
    fosters-innovation
  5. https://www.greenbiz.com/article/latin-american-e-commerce-giant-invests-brazilian-ecosystem-restoration

Podziel się na:

Czytaj więcej