Dlaczego warto inwestować w Ameryce Łacińskiej?

W badaniu, które firma Biz Latin Hub Group* przeprowadziła w czerwcu 2020 roku, respondenci zostali poproszeni o komentarz na temat ich postrzegania obecnego krajobrazu ekonomicznego i przyszłości prowadzenia działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej. Ponad 57% respondentów wyraziło chęć ekspansji w tym regionie.

W następstwie globalnej pandemii eksperci wyrażają zróżnicowane opinie na temat zdolności poszczególnych państw do szybkiego odzyskania równowagi gospodarczej.Ponad 57% respondentów wyraziło chęć ekspansji w tym regionie. Choć wielu z nich (68%) wskazało, że nie planuje zatrudnień w 2020 roku, niemal połowa (46,6%) potwierdziła, że zamierza zatrudniać pracowników w roku 2021.

Jak wynika z badania, prognozy dotyczące ekonomii krajów latynoamerykańskich wydają się być optymistyczne. Ankietowani omawiali możliwości biznesowe w wielu wschodzących gospodarkach regionu. Niektórzy z nich sugerowali, że wskazują one długoterminowe perspektywy wzrostu. W tym aspekcie, szczególną uwagę zwrócono na Panamę, Kostarykę i Salwador.

Biorąc pod uwagę PKB, w czołówce najsilniejszych gospodarek Ameryki Łacińskiej w roku 2018 znalazły się kolejno Brazylia, Meksyk, Argentyna, Kolumbia i Chile. Prognozy wskazują, że także w roku 2021, kraje te powinny odnotować wzrost PKB.

Na podstawie zgromadzonych informacji zwrotnych wydaje się, że konkurencyjne koszty oraz bliskość kluczowych rynków amerykańskich to czynniki wpływające na ogólną pozytywną ocenę Ameryki Łacińskiej, jako miejsca do rozwoju działalności gospodarczej.

Ponadto, wykazuje ona duży potencjał dla ciągłego wzrostu gospodarczego ze względu na nienasycone rynki, rozwój technologiczny i zaangażowanie w modernizację prawa, w celu wspierania zagranicznych przedsiębiorstw.

Władze regionalne podejmują różne inicjatywy w celu opracowania dalszych strategii przyciągania zagranicznych firm i inwestycji. Przykładem mogą być kraje takie jak Ekwador i Urugwaj, które wdrożyły inicjatywy, mające na celu ułatwienie procesu wejścia na rynek, a także blok handlowy Mercosuru, który z kolei wzmocnił międzynarodowe powiązania, przede wszystkim z Unią Europejską.

*Biz Latin Hub Group to firma, zajmującej się pomocą lokalnym i zagranicznym przedsiębiorstwom w rozwoju działalności na terenie Ameryki Łacińskiej.

Photo by Random Institute on Unsplash

Źródło:

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2020/07/30/why-latin-america-is-promising-as-a-business-destination/#1f26be7a53f8

Podziel się na:

Czytaj więcej